Pracownicy Lasów Państwowych, a także naukowcy i rolnicy zorganizowali 22 listopada przed Sejmem manifestację.

Opublikowane dnia 28.11.2017

 

Pracownicy Lasów Państwowych, a także naukowcy i rolnicy zorganizowali 22 listopada przed Sejmem manifestację, podczas której wyrazili aprobatę dla polskiego modelu użytkowania zasobów przyrodniczych.