Pozyskiwanie drewna

Czym jest pozyskanie drewna

Pozyskanie drewna to ściśle określony proces produkcyjny, w którego skład wchodzą wycinka drewna z lasu, wyróbką oraz transportem. Jest to element dokładnie planowany w na przestrzeni lat i prowadzi się go w oparciu o plany urządzenia gospodarstwa leśnego. Zawsze dokładnie określa się ilość drewna do wycinki, zasady zagospodarowania lasu w ten sposób, by nie zakłócić trwałości lasu.

Zasady pozyskania drewna

Pozyskanie drewna odbywa się poprzez cięcia pielęgnacyjne, sanitarne oraz odnowieniowe. Głównym odnośnikiem są zawsze potrzeby hodowlane oraz ochronne drzewostanu na danym obszarze. Pozyskanie drewna ma na celu zastąpienie starego drzewostanu nowy, w ten sposób stwarzając najkorzystniejsze warunki do wzrostu nowych roślin. Tego typu prace nazywamy użytkowaniem rębnym.

Użytkowanie przerębne dotyczy natomiast młodych drzew, które wymagają co pewien czas przycinki pielęgnacyjnej. Ma to za zadanie poprawienie zdrowotności drzewostanu oraz ich jakości technicznej.

Gospodarka leśna prowadzona jest w Polsce z dużą rozwagą, mając na uwadze przede wszystkim dobro lasu oraz kondycję fauny i flory wokół.

Jak bezpiecznie pozyskiwać drewno

Pozyskiwanie drewna jest pracą wymagającą dużego doświadczenia oraz wiedzy. To dlatego przy tego typu czynnościach należy ściśle przestrzegać określonych zasad. Szczególnie niebezpieczne jest pozyskanie drewna z drzew z uszkodzonym pniem, ze stwardniałą wewnętrzną zgnilizną, trudnych do ściągnięcia, mocno pochylonych w kierunku obalania, bardzo grubych czy zlokalizowanych w sąsiedztwie obiektów (także budynków).

By zapewnić sprawne i bezpieczne pozyskanie drewna, wykorzystuje się profesjonalne maszyny oraz urządzenia. To dzięki nowoczesnym technologiom pozyskanie drewna jest coraz bardziej wydajne, a pracownicy wykonują swoje obowiązki ze znacznie większą dawką bezpieczeństwa.

wysokie zarobki wymagane doświadczenie pilne firma ze swoim sprzętem umowa cała roczna możliwość zakwaterowania cena za m3 -60 zł

Data dodania 24-03-2017 00:00:00
ID ogłoszenia 3234

Rodzaj umowy Inne
Wynagrodzenie brutto 60 PLN
Województwo świętokrzyskie
Miasto Daleszyce
Dodane przez Firma